logo elton heta white

Faqe Interneti

User Experience (UX)

Kjo përfshin dizajnimin e faqes së internetit në një mënyrë që rrit kënaqësinë e përdoruesit duke përmirësuar përdorshmërinë, aksesueshmërinë dhe ndërveprimin e përgjithshëm midis përdoruesve dhe faqes së internetit.

User Interface (UI)

Dizajni i UI fokusohet në elementet vizuale të faqes në internet, duke përfshirë paraqitjen, ngjyrat, tipografinë dhe dizajnin grafik. Ai synon të krijojë një ndërfaqe tërheqëse dhe tërheqëse vizualisht që përputhet me identitetin e markës.

Responsive Design

Me rritjen e përdorimit të pajisjeve celulare, është thelbësore që një faqe interneti të jetë e përgjegjshme, duke u përshtatur pa probleme me madhësi dhe rezolucione të ndryshme të ekranit. Shërbimet e dizajnit të uebit duhet të sigurojnë që faqja e internetit të funksionojë mirë dhe të duket e mrekullueshme në pajisje të ndryshme.

Information Architecture

Kjo përfshin organizimin dhe strukturimin e përmbajtjes në faqen e internetit në një mënyrë logjike dhe intuitive. Ai përfshin dizajnimin e menuve të navigimit, kategorizimin e përmbajtjes dhe krijimin e hartave të faqeve miqësore për përdoruesit.

MAGAZINA.al

Për më tepër, shërbimet e dizajnit të uebit mund të përfshijnë gjithashtu shërbime të tjera të lidhura si zhvillimi i uebit (shndërrimi i dizajnit në një faqe interneti funksionale), krijimi i përmbajtjes, optimizimi i motorit të kërkimit (SEO) dhe mirëmbajtja dhe përditësimet e vazhdueshme të faqes në internet.

Mos harroni se kostoja dhe afati kohor i shërbimeve të dizajnit të uebit mund të ndryshojnë në varësi të kompleksitetit të projektit, numrit të faqeve dhe veçorive shtesë të kërkuara. Është e këshillueshme që këto aspekte të diskutohen me ofruesin e shërbimit për të kuptuar qartë qëllimin dhe çmimin.

Një faqe interneti profesionale nuk ka një kosto fikse pasi kostoja varet nga funksionet, ngarkesa e materialeve, struktura e saj, kompleksiteti i saj, framework(nëse do përdoret një i tillë), integrimi me palë të treta(nëse do kërkohet) etj dhe duke pasur parasysh këto faktorë nuk mund të ketë një vlerë fikse kur bëhet fjalë për çmimin e një faqe webi profesionale.

Një faqe interneti profesionale  është miqsore me SEO dhe kjo patjetër që do ju mundësoj një rënditje të mirë në motorët e kërkimit përfshire dhe Google, Bing, Yahoo, Yandex etj.