logo elton heta white

Peticioni që duhet të firmoset nga çdo shqipfolës

As a young Albanian who works every day with technology, I have encountered many problems regarding the recognition of the Albanian language by Google platforms.
As a result of this, I took the initiative to create a petition for the recognition of the Albanian language by Google platforms such as Google AdWords and Google Adsense, as this is penalizing many Albanian businesses, but not only for working in the Albanian language.
If today a business will advertise its products in Albania or all over the world through Google AdWords, it will be impossible since Google does not allow ads in the Albanian language.
Therefore, I call on every Albanian speaker and all those who see this petition as important not to hesitate to share it with their friends and to vote for it as soon as possible, as it will really bring many positive aspects to businesses and to Albanian speakers.
I would also sincerely ask Google to treat the Albanian language and Albanians like any other nation as there is no reason to hinder the Albanian language in 2022.
Albanians are among the most active peoples on social networks and this should be an incentive for Google to support their language as well.
With respect Elton Heta addressed to the giant of the online world “Google”.Si një i ri shqiptar që punoj çdo ditë me teknologjinë, kam hasur shumë probleme në lidhje me njohjen e gjuhës shqipe nga platformat e Google.
Si rezultat i kësaj mora iniciativën për të krijuar një peticion për njohjen e gjuhës shqipe nga platformat e Google si Google AdWords dhe Google Adsense, pasi kjo po penalizon shumë biznese shqiptare, por jo vetëm për punën në gjuhën shqipe.
Nëse sot një biznes do të reklamojë produktet e tij në Shqipëri apo në mbarë botën përmes Google AdWords, kjo do të jetë e pamundur pasi Google nuk lejon reklama në gjuhën shqipe.
Ndaj i bëj thirrje çdo shqipfolësi dhe të gjithë atyre që e shohin të rëndësishëm këtë peticion që të mos hezitojnë ta ndajnë me miqtë e tyre dhe ta votojnë sa më parë, pasi do të sjellë vërtet shumë aspekte pozitive për bizneset dhe për shqipfolësit. .
Gjithashtu do të kërkoja sinqerisht Google që ta trajtojë gjuhën shqipe dhe shqiptarët si çdo komb tjetër pasi nuk ka asnjë arsye për të penguar gjuhën shqipe në vitin 2022.
Shqiptarët janë ndër popujt më aktivë në rrjetet sociale dhe kjo duhet të jetë një nxitje që Google të mbështesë edhe gjuhën e tyre.
Me respekt Elton Heta i drejtohet gjigantit të botës online “Google”.

Klikoni këtu dhe firmosni peticionin!